FORGOT YOUR DETAILS?

Poradnik instalacji i konfiguracji programu Forex Robot Builder 3.0

W tym poradniku zobaczysz jak prosta i łatwa jest instalacja i praca z programem Forex Robot Builder 3.0

Instalacja programu

Forex Robot Builder 3.0  instaluje się tak, jak zwykłą strategię automatyczną (Expert Advisor) w programie MetaTrader 4 (MT) dla Forex. Program znajduje się w pliku z rozszerzeniem .ex4, który po zakupie należy ściągnąć z przesłanego linku i umieścić we właściwym katalogu programu Metatrader 4.

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Po prawidłowym zainstalowaniu programu Forex Robot Builder 3.0, jest on gotowy do pracy. Żeby go uruchomić wystarczy umieścić go na interesującym nas wykresie. Program może pracować zarówno na dowolnym wykresie dostępnym na platformie Metatrader 4 (walutach, towarach i indeksach) jak i na dowolnym przedziale czasowym (timeframe).

DZIAŁANIE PROGRAMU

Nasz program jest wyposażony w 9 najczęściej wykorzystywanych systemów (metod) opartych na wskaźnikach technicznych, które służą do identyfikacji aktualnego trendu na rynku (Buy lub Sell) i stanowią solidną podstawę wielu, nawet bardzo zaawansowanych, strategii inwestycyjnych. Wbudowane systemy wykorzystują zarówno średnie kroczące, oscylatory jak i  inne wskaźniki techniczne oparte na aktualnej  cenie dzięki czemu precyzyjnie można określić właściwy kierunek i moment otwarcia i zamknięcia zleceń.

Każdy wbudowany system (metoda) może pracować na 3 różne sposoby:

  1. Jako podstawowa metoda otwierania zleceń. Określa moment i kierunek otwieranych zleceń.
  2. Jako podstawowa metoda zamykania zleceń. Określa moment zamknięcia określonych zleceń.
  3. Jako dodatkowy filtr otwierania zleceń. Pozwala na zastosowanie dodatkowego systemu jako warunku przy otwieraniu zleceń (zlecenia będą otwierane tylko wtedy kiedy podstawowa metoda otwierania i filtr będą wskazywały taki sam kierunek).

Sposoby otwarcia i zamknięcia zlecenia nie muszą być takie same, można stosować dowolne kombinacje dostępnych systemów, każdy z nich działa niezależnie i w zależności od potrzeb może być indywidualnie konfigurowany (np.  automat (robot) może otwierać zlecenia na podstawie przecięcia średnich kroczących i jako filtr używać oscylatora CCI a zamykać na podstawie Parabolic SAR itp).

Dane czasowe (timeframe)

Systemy działające jako podstawowe metody otwarcia i zamknięcia zależą od wykresu na którym pracują.

Systemy pracujące jako filtry otwarcia można skonfigurować do działania na innych danych czasowych (timeframe) niż metody główne:

  • Jeżeli filtr pracuje na wyższym oknie czasowym niż metody główne wtedy będzie służył jako wskaźnik tzw. "trendu wyższego rzędu" ograniczający otwieranie zleceń tylko do tych, które są zgodne z trendem, co zredukuje liczbę fałszywych sygnałów.
  • Jeżeli filtr pracuje na niższym oknie czasowym to można wykorzystać go do precyzyjnego zsynchronizowania momentu otwarcia transakcji z warunkami rynkowymi.
  • Jeżeli filtr pracuje na takim samym oknie czasowym co metody główne, wtedy można go wykorzystać jako dodatkowy wskaźnik otwarcia.

Moment i kierunek otwierania zleceń

Program otwiera jedno zlecenie w danym kierunku a po jego zamknięciu czeka na sygnał do otwarcia zlecenia w kierunku przeciwnym. Wielkość zlecenia (loty, miniloty lub mikroloty) można określić w ustawieniach konfiguracyjnych programu. Zlecenia są automatycznie otwierane w momencie kiedy obydwie metody podstawowe i filtr otwarcia wskażą identyczny kierunek (Buy lub Sell). Uwaga! Do otwarcia program sprawdza zgodność kierunków zarówno metody otwarcia jak i zamknięcia, bo inaczej otwarte zlecenie zostałoby  natychmiast zamknięte.

Moment zamknięcia zleceń

Zlecenia są zamykane automatycznie w momencie kiedy podstawowa metoda zamknięcia wskaże kierunek przeciwny do otwartego zlecenia. Każde zlecenie może być też niezależnie zamknięte po spełnieniu warunków ustawionych w dodatkowych opcjach zamknięcia.

Dodatkowe opcje zamknięcia zleceń

Do każdego zlecenia można skonfigurować dodatkowe opcje zamykania pozycji, które pozwalają na maksymalizację zysków i pełną kontrolę ryzyka każdego zlecenia. W programie dostępne są następujące dodatkowe opcje zamykania zleceń:

  1. TakeProfit - zlecenie zostanie zamknięte po uzyskaniu określonego zysku.
  2. StopLoss -  zlecenie zostanie zamknięte po osiągnięciu określonej straty.
  3. TrailingStop - ruchomy StopLoss (tzw. stop "kroczący") powoduje automatyczne przestawianie wartości StopLoss w ślad za korzystnym ruchem ceny. Idealnie nadaje się do maksymalizacji zysków z każdego zlecenia.
  4. BreakEven -  po osiągnięciu ustawionej wartości powoduje jednorazowe przestawienie wartości StopLoss w miejsce otwarcia transakcji co powoduje, że w najgorszym razie transakcja będzie "na zero"(tzw. obrona progu rentowności).

Uwaga: Wersja Podstawowa (Basic) ma w stosunku do wersji Zaawansowanej (Advanced) ograniczone możliwości konfiguracji niektórych opcji (zobacz porównanie wersji na stronie produktu).

 

SYSTEMY DOSTĘPNE W PROGRAMIE

Nasz program Forex Robot Builder 3.0 jest oparty na standardowych wskaźnikach programu MetaTrader, dlatego oprócz naszego programu nie trzeba niczego instalować - żadnych dodatkowych wskaźników, skryptów lub plików! Wszystkie systemy i wskaźniki mają ustawione przykładowe dane i do rozpoczęcia pracy nie wymagają żadnych dodatkowych konfiguracji.

Uwaga! Niestety Metatrader nie umożliwia programom typu "Expert advisor" rysowania wskaźników technicznych na wykresach na których pracują dlatego w celu obserwacji działania naszego programu trzeba ręcznie przenieść na wykres odpowiednie wskaźniki i skonfigurować tak, żeby odpowiadały konfiguracji w programie.

WYGLĄD EKRANU KONFIGURACJI - Wersja Zaawansowana (Advanced)

TOP

Przepraszamy sklep chwilowo nieczynny. Zapraszamy później Zamknij